Poštovani članovi HDPM-a,
 
obavještavamo Vas da je Hrvatska liječnička komora odlučila dodijeliti stipendije za sedmodnevno usavršavanje ​mlađih kolega ​u inozemstvu. Stipendije su namijenjene starijim specijalizantima odnosno mlađim specijalistima. 
Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu ponudit će tri kandidata Hrvatskoj liječničkoj komori. Od zainteresiranih kolega očekuje se da budu članovi Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu ​i Hrvatskog liječničkog zbora ​te da svoje prijave, životopis i prijedlog svog usavršavanja zajedno s pismom potpore vanjske ustanove pošalju e-mailom na info@hdpm.hr.
Odbor za odabir kandidata imenovan je u sljedećem sastavu: Andrijana Muller, Tea Štimac, Boris Filipović Grčić i Milan Stanojević.
 
Rok za slanje prijave je 01. lipnja 2018.
Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu će izrađivati smjernice za dijagnostiku, liječenje i prevenciju kliničkih stanja od posebne važnosti za granu perinatologije. Izrađene su Smjernice za pisanje smjernica te je izrađen plan donošenja smjernica. Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu nastojat će smjernice izrađivati i dopunjavati u skladu s postojećim mogućnostima zdravstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj u svrhu pružanja što bolje zdravstvene zaštite trudnica i njihove djece.
 

Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije mršavost, normalna, prekomjerna tjelesna težina i pretilost su defi nirani prema indeksu tjelesne mase. Mršavost, prekomjerna tjelesna težina i pretilost u trudnoći povećavaju rizik za lošiji majčin i perinatalni ishod. Cilj istraživanja je bio analizirati utjecaj indeksa tjelesne mase kod žena prije i za vrijeme trudnoće i prirasta težine tijekom trudnoće na pojavu majčinog i neonatalnog pobola.

Poštovani kolegice i kolege, zbog velikog interesa za tekstualne materijale simpozija „Opstetrički šok", održanoga 19. ožujka 2016. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ donosimo Vam materijale koje možete preuzeti ovdje

Probavni sustav neonatusa posjeduje svoje anatomske i fiziološke karakteristike koje se razlikuju od onih u starijoj dječjoj i odrasloj dobi. Najčešća patološka stanja probavnog sustava koja se manifestiraju u novorođenačkom periodu uključuju razvojne anomalije, stanja nastala kao posljedica nezrelosti i genetskih bolesti. U svrhu što točnije i pravovremene dijagnoze istih potrebna je bliska suradnja kliničara s radiologom.

Najčešći poremećaji probavnog sustava u novorođenačkom periodu su atrezija jednjaka i traheoezofagealna fistula, zatim atrezije i stenoze duodenuma i tankog crijeva, poremećaji rotacije i fiksacije, mekonijski ileus, nekrotizirajući enterokolitis, Hirschprungova bolest te anorektalne atrezije.

Endotelin – 1 (ET-1) je član obitelji endotelina koja se sastoji od tri peptida , ET-1, ET-2 i ET-3, a kodirana je genima na različitim kromosomima. Endotelini imaju središnju ulogu u regulaciji tonusa krvnih žila. Osim spomenute, najpoznatije druge funkcije su regulacija staničnih procesa poput invazije, proliferacije, migracije i apoptoze. U odnosu na netrudno stanje, normalna trudnoće povezana je s oko 60% nižom koncentracijom ET-1 u plazmi. U trudnoća kompliciranih preeklampsijom povećana je razina ET-1 u krvi majke što odgovara vrijednostima u netrudnom stanju.

Kefalhematom je nakupina krvi između lubanjske kosti i periosta, i ovisno o svojoj kliničkoj prezentaciji, može pripadati činiteljima perinatalnog rizika.

Cilj ovog rada je prikazati najčešće ultrazvučne (UZV) promjene mozga u novorođenčadi s kefalhematomom i procijeniti eventualni neurorizik u ispitivanoj populaciji.

Metode. Retrospektivno su analizirane UZV promjene mozga u zdrave donošene novorođenčadi s kefalhematomom, te pridruženi anamnestički 

i klinički činitelji rizika. Obuhvaćeno je 2970 ispitanika tijekom jedne kalendarske godine u rodilištu naše ustanove.