Rezultati. Učestalost kefalhematoma je 1,55%. Prosječna porođajna te`ina je 3443,26±412,41 g, duljina 49,69±1,57 cm i opseg glave 35,22±0,62 cm. U ispitanika nisu uočene druge porođajne ozljede, prirođene anomalije, bolesti zgrušavanja, niti neurološka odstupanja. Uredan UZV nalaz mozga zamijećen je u 67,39% ispitanika. Promijenjen UZV nalaz imalo je 32,61% ispitanika, od čega je značajne UZV promjene imalo 3 djece (6,53%). Kefalhematom je bio jedini činitelj rizika u 17 djece (36,96%). Činitelje niskog neurorizika imalo je 5 ispitanika (10,87%), a visokog 24 novorođenčadi s kefalhematomom (52,17%). Najčešći dodatni činitelji rizika su gestacijski dijabetes (19,57%), infekcija u trudnoći (17,39%) i opseg glave iznad 95. centile (17,39%). Zaključak. UZV mozga je korisna, jednostavna i objektivna metoda kojom se već u rodilištu mogu dopuniti anamnestički i klinički podaci, u cilju procjene eventualnog neurorizika u novorođenčadi s kefalhematomom.

 

Autor:

Zora Zakanj