Zastupljenost ET receptora u svim dijelovima ljudske posteljice nedvojbeno ukazuje na različite funkcije ET-1. Prisutnost oba receptora endotelina u ekstraviloznom području te citotrofoblastu sugerira moguću ulogu ET-1 kao čimbenika rasta u posteljici tijekom ranog razdoblja trudnoće. Ključni zadaci citotrofoblasta u prvom tromjesečju trudnoće su širenje i invazija. Spomenuto uključuje zamjenu endo tela i uništavanje elastičnog i mišićnog sloja krvnih žila. ET-1 stimulira proliferaciju i invaziju trofoblasta tijekom prvog tromjesečja in vitro, na receptor – specifičan način. Relativno smanjenje zastupljenosti ET receptora u citotrofoblastu napredovanjem trudnoće i nedostatak ET-1/ET receptora u sinciciotrofoblastu upućuju na to kako ET-1 ima učinak na proliferaciju i invaziju pretežno u prvom tromjesečju trudnoće. Zastupljenost ET-1 te ET receptora u posteljici je promijenjena u slučaju ranog nastanka bilo blage bilo teške preeklampsije. Međutim, u slučaju preeklampsije, smanjeno izlučivanje ET-1 iz trofoblasta u in vitro uvjetima nije povezano s intenzitetom bolesti i gestacijskom dobi. Isto tako, uobičajeni lijekovi nemaju utjecaj u prevenciji ili liječenju preeklampsije.

 

Autor:

Mila Červar-Živković