Poštovani kolegice i kolege, zbog velikog interesa za tekstualne materijale simpozija „Opstetrički šok", održanoga 19. ožujka 2016. godine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ donosimo Vam materijale koje možete preuzeti ovdje