Pretilost utječe na psihičko, fizičko i emocionalno zdravlje, povećava učestalost hipertenzije, dijabetesa, seksualne disfunkcije, kardiovaskularnih bolesti i smanjuje kvalitetu života. Pretilom se smatra svaka žena s indeksom tjelesne mase većim od 30 kg/m2, što ima negativne posljedice na opće i reprodukcijsko zdravlje. Među pretilim trudnicama opisana je veća učestalost ranih habitualnih pobačaja, prirođenih anomalija, prijevremenog porođaja, preeklampsije,
gestacijskog dijabetesa, carskog reza, poremećaja fetalnog rasta i tromboembolijske bolesti. Pretilost je združena s lošijim majčinim i perinatalnim ishodom. U kasnijem životu djeca pretilih majki češće obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma. U ovom preglednom članku autori daju preporuke za predkoncepcijsku obradu, antenatalnu, intrapartalnu i postpartalnu skrb pretilih trudnica i skrb njihove novorođenčadi.