Hipertireoza bilo kojeg uzroka može komplicirati trudnoću, međutim, najčešći uzrok je Gravesova bolest, odnosno klinička hipertireoza. Povišene vrijednosti HCG u ranoj trudnoći najčešći su uzrok supkliničke hipertireoze. Ona je obično prolazna u prvoj polovici trudnoće i manje teška u odnosu na Gravesovu bolest. Dijagnoza hipertireoze se postavlja na temelju niskih vrijednosti TSH (< 0,1mIJ/L) u serumu kao i visokim vrijednostima slobodnih i ukupnih T4 i T3. Učestalost hipertireoze u trudnoći je rijetka i iznosi oko 0,1 – 0,4%.
U trudnoći se ta bolest rijetko dijagnosticira jer se klinički simptomi tireotoksikoze ne razlikuju od „hipermetaboličkog” stanja trudnoće posebice u drugom i trećem tromjesečju budući bazalni metabolizam u zdravih trudnica raste između 15% i 20%. Pomoć u diferencijalnoj dijagnozi hipertireoze i normalne trudnoće su gubitak tjelesne težine i puls >100/min. Povećanje štitnjače i egzoftalmus se često nalaze kod Gravesove bolesti, ali nazočnost istih u trudnica ne ukazuje uvijek na aktivnu
bolest. Povraćanje može biti simptom hipertireoze u trudnoći ali i drugi klinički simptomi i znaci mogu nastati i često su združeni s tireotoksikozom kao što su proljev, miopatija i limfadenopatija. Trudnice s teškim oblikom hipertireoze češće imaju hipertenziju/preeklampsiju, uroinfekciju, anemiju i intrauterini zastoj rasta čeda (IUGR). Učestalost kongenitalnih malformacija je znakovito češća u neliječenih hipertireodnih trudnica u odnosu na eutireoidne.