Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

i

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb

organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

BLIZANAČKA TRUDNOĆA

 

Voditelji tečaja

Prof dr. sc. Marina Ivanišević

Prof. emerit. Josip Đelmiš

 

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme održavanja: 08. lipnja 2018.

Prijave: Kotizacija: 350 kn za specijalizante; 600 kn za specijaliste (uplate najkasnije 24 sata prije početka tečaja)

Tajnik tečaja i informacije: dr. sc. Marina Horvatiček (marina.horvaticek@gmail.com) 

Uplate na račun: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: HR 8423400091110024619, poziv na broj 15227 i naznakom za tečaj „Blizanačka trudnoća“.

 

Tečaj je bodovan Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi Hrvatske liječničke komore te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program: petak, 08. lipnja 2018.

8:00

Registracija sudionika

9:00

Uvodno predavanje, prof. emeritus Josip Đelmiš

9:30

Embriologija blizanačke trudnoće, prof. dr. sc. Davor Ježek

10:00

UZV-čna dijagnostika i malformacije blizanačke trudnoće, Vesna Sokol Karadjole, dr. med.

10:30

Blizanačka i višeplodna trudnoća nakon MPO, dr. sc. Erden Radončić

11:00

Epigenetika blizanaca, doc. dr. sc. Nino Sinčić

11:30

Rasprava

12:00

Pauza / Stanka za kavu

12:30

Blizanačka trudnoća: utjecaj placentacije na ishod trudnoće, prof. dr. sc. Marina Kos

13:00

TTTS i TAP u blizanačkoj trudnoći, prof. emeritus Josip Đelmiš

13:30

Fetoskopska laserska kirurgija u liječenju TTTS-a i TAP-a, Bence Csapo, dr. med. (Graz)

14:00

Antenatalna skrb blizanačke i višeplodne trudnoće, Herman Mislav, dr. med.

14:30

Rasprava

15:00

Ručak

15:45

Prijevremeni porođaj kod blizanačke trudnoće, prof. dr. sc. Žarko Alfirević (Liverpool)

16:15

Hipertenzija/preeklampsija u blizanačkoj trudnoći, prof. emeritus Josip Đelmiš

16:45

Način dovršenja porođaja blizanačke trudnoće, Velena Radošević, dr. med.

17:15

Blizanci i neurorazvojni ishod, utjecaj MPO, restrikcije fetalnog rasta i prijevremenog porođaja, dr. sc. Mirta Starčević

17:45

Pauza / Stanka za kavu

18:15

Perinatalni mortalitet u blizanačkim trudnoćama, izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin

18:45

Registar i biobanka za blizanačku trudnoću, prof. dr. sc. Marina Ivanišević

19:15 - 20:00

Rasprava i pismeni ispit

 

Preuzimanja:

Prijavnica

IZBORNA SKUPŠTINA HDPM-a

 

Poštovani članovi HDPM-a,

Izbrona skupština Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu održana je 13. rujna 2017. godine u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta.

Izabrano je novo vodstvo u sljedećem sastavu:

Branimir Peter - predsjednik HDPM-a - branimir.peter@gmail.com

Damir Ćerimagić – tajnik društva - damir.cerimagic@gmail.com

 

Marina Ivanišević - prva dopredsjednica HDPM-a

Josip Juras – rizničar 

Milan Stanojević - član Upravnog odbora

Ratko Matijević - član Upravnog odbora

Vesna Košec -  član Upravnog odbora

Andrijana Muller - član Upravnog odbora

Boris Lovrić - član Upravnog odbora

Bernarda Medlobi Vinković - član Upravnog odbora

Tea Štimac – druga dopredsjednica HDPM-a

Marija Bucat - član Upravnog odbora

Ivan Zmijanović - član Upravnog odbora

Josip Đelmiš – član Upravnog odbora

Boris Filipović Grčić – član Upravnog odbora

Ivan Krajinović – član Upravnog odbora

Vesna Milas – član Upravnog odbora

 

 

 

 

XXVI. European Congress of Perinatal Medicine

Europski kongres perinatalne medicine 2018
Mjesto održavanja: St. Petersburg, Rusija
Vrijeme održavanja: 5-8 rujna 2018

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode

i

Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju HLK-a organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

 

SUVREMENI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU ŽENA S INKONTINENCIJOM MOKRAĆE I DEFEKTIMA DNA ZDJELICE

Voditelji tečaja

Prof dr. sc. Slavko Orešković

Doc dr. sc. Držislav Kalafatić

 

Mjesto održavanja: predavaonica „Franjo Durst“, Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, Zagreb

Vrijeme održavanja: 20. i 21. travnja 2018.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima ginekologije, urologije i neurologije, kao i užim specijalistima uroginekologije, s ciljem usvajanja suvremenih spoznaja na području dijagnostike i liječenja žena s inkontinencijom mokraće i defektima dna zdjelice.

Prijave: pristupnice za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite najkasnije do 13.04.2018. godine na adresu:

Doc. dr. sc. Vladimir Banović, Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Petrova 13, Zagreb ili na e-mail: vladimir.banovic2@zg.t-com.hr

Sve obavijesti – doc. dr. sc. Vladimir Banović, putem telefona 01 46 04 627 (radnim danom od 09-14 sati) ili na navedenu email adresu

 

Kotizacija: 1500kn specijalisti, 500kn specijalizanti i umirovljenici

Uplate: žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

IBAN: HR8423400091110024619, s pozivom na broj 15223 s naznakom „za tečaj: Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju žena s inkontinencijom mokraće i defektima dna zdjelice. Dokaz o uplati priložiti prilikom registracije.

Tečaj je bodovan Pravilnikom Hrvatske liječničke komore, a svi polaznici dobit će pisani materijal u obliku priručnika.

 

Program:

Petak, 20. travnja 2018.

13:30-14:00

Registracija sudionika

14:00-14:20

R. Selthofer: Patoanatomske osnove genitalnog prolapsa i inkontinencije u žena

14:20-14:40

K. Kuna: Fiziologija mikcije

14:40-15:00

T. Župić: Klasifikacija defekata dna zdjelice

15:00-15:20

A. Markotić: Infekcije mokraćnog sustava u žena

15:20-15:40

Pauza

15:40-16:00

S. Nađ-Škegro: Urodinamska obrada žena s inkontinencijom mokraće

16:00-16:20

M. Šprem Goldštj: Urogenitalno starenje, HNL i poremećaji mokrenja

16:20-16:40

D. Kalafatić: Pretjerano aktivni mokraćni mjehur-principi konzervativnog liječenja

16:40-17:00

Pauza

17:00-17:20

V. Banović: Principi kirurškog liječenja statičke inkontinencije i defekata dna zdjelice

17:20-17:40

S. Orešković: Uloga vaginalne histerektomije u liječenju inkontinencije i genitalnog prolapsa

17:40-18:00

M. Blaganje: „Bulking“ metoge liječenja statičke inkontinencije u žena

18:00-18:30

Rasprava

19:00

Večera

 

Subota, 21. travnja 2018.

 

9:00-9:20

I. But: „SLING“ metode u liječenju inkontinencija mokraće u žena

9:20-9:40

I. Krištofić: Endoskopske metode liječenja defekata dna zdjelice

9:40-10:00

V. Banović: Sadašnjost i budućnost primjene sintetičkih mrežica u liječenju genitalnog prolapsa

10:00-10:20

Pauza

10:20-10:40

Ž. Kaštelan: Komplikacije uroginekoloških operacija

10:40-11:00

T. Hudolin: EMDA-inovativno liječenje bolesti mokraćnog mjehura

11:00-11:20

S. Ljubojević Hadžvadić: Inkontinencija mokraće i stidnica

11:20-11:40

Pauza

11:40-12:00

I. Maurac: Konzervativne nefarmakološke metode liječenja poremećaja mokrenja u žena

12:00-12:20

V. Radošević: Inkontinencija mokraće i trudnoća

12:20-12:40

M. Gregov: Uloga ultrazvuka u obradi bolesnica s inkontinencijom mokraće

12:40-13:00

H. Haller, M. Klarić: Uroginekološki problemi nakon radikalnih zahvata u ginekološkoj onkologiji

13:00-13:30

Rasprava

13:30-14:30

Provjera znanja